fbpx

Събития

Удвои продажбите си за шест месеца – професионална Менторска програма

- Без да се налага да харчите луди пари за реклама - Без сложни и трудно достижими технически изисквания и софтуери - Без да променяте продуктите и услугите си - Дори без да имате продукт или услуга, които предлагате

Най-важното за тази програма е, че съдържанието отговаря на заглавието. Съдържанието се практикува от години с мой клиенти  в различни браншове и напредъка, както в оборота така и в печалбите е осезаем.

Второто по важност е, че  програмата е насочена към повишаване на дисциплината за прилагане на наученото. Това е най- важното умение за висока продуктивност. Шест месеца е оптималното време за категорично, дълбоко и качествено интегриране на наученото в работата и живота на участниците.

Всички инструменти в програмата са лесно приложими техники и стратегии за увеличаване на продажбите, подобрение на маркетинга и бизнес модела ви.

 

– Без да се налага да харчите луди пари за реклама

– Без сложни и трудно достижими технически изисквания и софтуери

– Без да променяте продуктите и услугите си

– Дори без да имате продукт или услуга, които предлагате

Програмата е подходяща за търговци, които отговарят на следните критерии

– Вече имат бизнес или продукти за продажба
– Вече имат клиенти и търсят начин за разрастване на оборота
– Генерират поне  5 000 лв. месечен оборот
– Желаят да развият себе си и екипите си до нови, много по високи нива

Ако отговаряш на посочените изисквания и желаеш да разбереш повече за програмата и дали тя е подходяща за теб запази си разговор с Георги от този линк https://calendly.com/hristulev/30min?month=2023-08

**Програмата е подходяща за изцяло начинаещи бизнеси но само в случаите, когато собственика вече е експерт в областта на предлаганите продукти и услуги.

Преди да опиша, какво съдържа програмата е важно да спомена още;

–        Програмата работи винаги от лично към общо; т.е. всеки има лични задачи подходящи за него, бизнесът му и напредъка му, както периодични групови тренинги  и мастърмайнд сесии, подкрепа на общността и менторите

–        Ангажираността, която се изисква е 1 до 3 часа седмично! Основно фокуса е върху промяна на поведението, което вие вече извършвате без да се правят драстични корекции по бизнес модела.

–        Работи се с вече генерирани ресурси, като стари клиенти, клиенти от други дейности, вече създадени профили и групи в социалните мрежи поради, което не се налага допълнително харчене на пари за маркетинг. В редки случай, ако това се наложи се целим във възможно най малък разход за най голям ресурс.

–        Участниците придобиват умения да обучават и да предават части от програмата на своя екип и да създават модели на работа приложими за цели екипи.

За да разбереш подробности и дали програмата е подходяща за твоят бизнес – запази си разговор с Георги от този линк https://calendly.com/hristulev/30min?month=2023-08

Основно съдържание

Фаза първа;

Предефиниране на основните ресурси;

–        клиентски списъци – управление на статуси и проследяване на напредъка

–        парични потоци – намаляване на цената за придобиване на клиент

–        управление на време – премахване на прахосниците на време и дефиниране на слот „търговско време“

–        SWOT

– Скоростни продажби – оферта по системата 14 – 20.

Идентифициране на потенциална за продажби

Коя цената на която да продаваш по-скъпо или повече от твоите конкуренти

–        лист базово ценообразуване – цел; да определим правилната цена и да се достигне до реалния брой клиенти, които са ви необходими

–        планиране на маркетинг ресурси (финансови и времеви) – цел да се достигне до обективно число за „цена за придобиване на нов клиент“ и да се подберат правилни канали за комуникация

Фаза две

Перфектния клиент и Твоят личен бранд

–        Как да създаваш магнетично съдържание и да привлечеш правилните клиенти, за да продаваш по скъпо на клиенти, които са готови да купят сега.

–        Създаване на Стори Бранд – категорично отличаване на репутация, която е подходяща за личните ресурси и цели

–        Привличане на внимание, Скриптове за започване на търговски разговор

–        Месечен лист на действията – Фокус на приоритетите

      Фаза три

–        Участие в тренингите „Вируоз в продажбите“ Зашеметяващо презентиране, Магнетично доверие, Визуален контрол, Управление на структурата на продажбата

–        Виртуоз в продажбите 2 ниво „Менталист“  – Управлявай съзнанието на твоя клиент. “Хакване“ на менталното поле на клиента. Създаване на система от въпроси за водене на преговори и продажбени разговори

–        Сглобяване на оферта, която клиента не може да отхвърли.

Ускоряване на продажбите

–        Системата 3 х 20

–        Реоферинг + увеличаване на цената + увеличаване на стойността.

–        Увеличаване на обема лийдове

–        Корекция и следване на процеса на продажбата

Групови задания, мастърмайнд и лична работа с ментор

–        Периодични срещи на участниците за групови тренинги, пояснения и мастърмайнд сесии.

 

„Удвои продажбите си за шест месеца“ е авторска програма на Георги Христулев

Съдържа доказани през годините ефективни инструменти за комуникация и продуктивност в продажбите и маркетинга.

За да разбереш подробности и дали програмата е подходяща за твоят бизнес – запази си разговор с Георги от този линк https://calendly.com/hristulev/30min?month=2023-08