fbpx

Защо търговците се страхуват да повишават цените?

Цената винаги е реален факт. Продажбата започва в момента, в който обявим даден продукт или услуга на пазара В един момент обаче се оказва, че стойността му не отговаря на търсенето от пазара. Цената винаги е от значение, но никога не е фактор!

Вижте видеото тук: https://bit.ly/2N72Hlf

 

Цената винаги е реален факт. Продажбата започва в момента, в който обявим даден продукт или услуга на пазара В един момент обаче се оказва, че стойността му не отговаря на търсенето от пазара. Цената винаги е от значение, но никога не е фактор!

Всички се сблъскваме със стоки и услуги, които са по-скъпи от други, но въпреки това избираме тях, защото сме преценили, че те имат по-голяма стойност за нас. Ние винаги можем да изберем по-скъпия продукт – въпросът е дали разбираме стойността му и това дали точно той ни е необходим.

Ценообразуването е огромна тема – не е еднозначна.

Освен счетоводна и одиторска, тя е и изключително специфична професия. Като треньор по продажбени умения и управител на счетоводна компания, мога да посоча някои основни съвети:

Важно е да знаем фактическата себестойност на продукта или услугата, която предлагаме. Това означава да знаем колко е реалната нула по счетоводни данни. Както има планова, така има и фактическа нула. Ако правим планирано ценообразуване, залагаме очаквания. Тестването на реалността, излагането на пазара на стоките или услугите с помощта на изминалото време дават реални данни, обратна връзка дали това е правилната цена. На база на тези данни вече се избира реалната цена и се прави анализ за най-ниската възможна.

Масово за българския предприемач компетенциите за ценообразуване са на доста слабо ниво. Много голяма част от хората, които консултирам, разсъждават “да си взема парите, да си върна инвестицията”, според тях това означава да не работят на загуба и т.н. Това не е правилно. Ако знаем как да разпределим маркетинговото си време, времето за производство и за всяка една част от услугата, която предлагаме, може доста бързо и лесно да планираме и ценообразуваме стоките и услугите си. Ако процесът се усложни – препоръчвам да се потърсят експерти.